Kommaede event och aktiviteter

Maj. 2020

2-3 maj: Nabb/Anti-läger i Stockholm
Info: LÄGRET ÄR FULLT! (reservlista tillämpas på kommande anmälningar)

31 maj: Seniorläger i Stockholm
Info: Anmälan är öppen!

Juni 2020

11-18 juni: Ungdomsläger i Söderhamn (tidigare namn: Team Stockholm sommarläger)
Info: Anmälan är öppen!

Oktober 2020

11-17 oktober: Seniorläger i Spanien (Altea)
Info: Anmälan är öppen!

25-31 oktober: Ungdomsläger i Spanien (Altea)

Info: Anmälan är öppen!